psycholog, psychoterapeut
(C) 2008
Bio
ŽIVOTOPIS
PUBLIKACE
NABÍZENÉ SLUŽBY
home
HOME
Kontakt
KONTAKT
Psychoterapie
Psychodiagnostika
Koučování
Výběr zaměstnanců
Soft-Skills

Požadavky současné doby na pracovníky stále narůstají. Aby bylo možné tyto výzvy úspěšně splnit, není možné spoléhat se jen na odborné znalosti. Cílem klasického studia je získat kvalitní základ pro výkon dané profese. Předpokládá se však, že znalosti budou neustále obohacovány o další, a tak se profesní život stává prakticky nikdy nekončícím procesem sebevzdělávání.

Není pochyb o tom, že předpokladem pro úspěšné zvládání jakékoli profese jsou hluboké znalosti o konkrétním oboru, či odvětví, které se dají úspěšně aplikovat do praxe. Za úspěchem každé společnosti však stojí především člověk, jeho schopnosti a jejich optimální využití. Investice do rozvoje a podpory sociálních kompetencí - běžně nazývaných soft-skills - je tedy jedním ze základních předpokladů trvalého úspěchu každé organizace. Oborů, kde je možné pracovat zcela sólově, stále ubývá. Trend doby stojí na týmové práci, a tak se sociální dovednosti dostávají do popředí zájmu každého, kdo chce úspěšně pracovat v kolektivu ostatních lidí, vést jej, či spolupracovat s vnějšími organizacemi.

Témata kurzů, které Mgr. Daniel Štrobl lektoruje, je možné blíže prostudovat zde
Soft-Skills
Katalog
KATALOG PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ
adobe reader