HOME
NABÍZENÉ SLUŽBY
Psychoterapie
Psychodiagnostika
Soft-Skills
Koučování
Výběr zaměstnanců
ŽIVOTOPIS
PUBLIKACE
KONTAKT
(C) 2021
Od roku 2003 praktikuji psychoanalytickou psychoterapii. Tento směr představuje specifický přístup k porozumění lidské psychice a léčbě psychických potíží, věnuje pozornost nevědomým aspektům duševního fungování, které vyvolávají symptomy a psychické poruchy. Cílem je nabídnout porozumění těmto nevědomým aspektům mysli a tomu, co se v životě jedince děje v souvislosti s jeho potížemi. Psychoanalytická terapie může pomoci propracovat se až ke kořenům potíží, k jejich skutečným příčinám. Poskytne možnost pochopit vlastní minulost, přijmout a vyrovnat se se současnotí, a tak začít řešit svou budoucnost.
Nejčastější obtíže, s kterými se v psychoanalytické psychoterapii pracuje
        - neuspokojivé vztahy
        - partnerské problémy
        - konflikty s členy rodiny
        - obtíže s prosazením vlastním potřeb a zájmů
        - nadměrná sebekritičnost
        - nedostatek uspokojení v pracovním životě
        - sexuální problémy
        - bloky v tvůrčí činnosti a pocit nedostatečného naplňování vlastních schopností
        - nespokojenost se sebou
        - nízká sebeúcta nebo nedostatek sebedůvěry
        - vyrovnávání se s životními přechody: narození dítěte, krize středního věku
        - truchlení nad ztrátami jakými jsou potrat, neplodnost, odloučení, rozvod nebo smrt někoho blízkého
        - úzkosti, fobie
        - deprese
        - přetrvávající psychosomatické symptomy
        - destruktivní vzorce chování, které se týkají jídla, pití alkoholu včetně poruch příjmu potravy
        - vzpomínky na rané traumatické události
        - pochybnosti a zmatky kolem vlastní identity
Kromě výše zmíněných obtíží se zabývám i terapií post-traumatických stresových poruch. Vzhledem k mému působení v Armádě České republiky se specializuji na oblast válečných traumat a pomoc bývalým účastníkům válečných operací.

Pozn.: Nejsem smluvním partnerem zdravotní pojišťovny a proto je psychoterapie spoplatněna. Klienti VZP však mohou využít příspěvek 7000,- Kč v rámci programu Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory. viz: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/dospeli/prispevek-na-podporu-zvyseni-dostupnosti-psychosocialni-podpory

Váleční veteráni mají terapii buď zcela zdarma či za výrazně sníženou platbu
Proudly built with SiteSpinner free website maker
Proudly built with SiteSpinner free website maker