psycholog, psychoterapeut
(C) 2008
Bio
ŽIVOTOPIS
PUBLIKACE
NABÍZENÉ SLUŽBY
home
HOME
Kontakt
KONTAKT
Psychoterapie
Psychodiagnostika
Koučování
Výběr zaměstnanců
Diagnostika

Psychodiagnostika je způsob poznání druhých pomocí psychologických metod. Jde o velmi účinný způsob, jak se dozvědět o sobě, či druhých to, co nás zajímá. Právě proto, že výsledky diagnostického vyšetření představují značně citlivý materiál  smí psychodiagnostické metody používat jen psycholog, který vystudoval jednooborou psychologii a má oprávnění dané psychodiagnostické metody používat a dále je nutné řídit se zákony o ochraně osobních údajů.

Daniel Štrobl poskytuje psychodiagnostické vyšetření jak jedincům ať již za účelem získání zbrojního pasu, či z jiných důvodů, tak i firmám při výběrech personálu.


Psychodiagnostické vyšetření se skládá z individuálního diagnostického pohovoru a dále z vyplnění osobnostních dotazníků a výkonových testů. Nedílnou součástí jsou též projektivní techniky. Součástí profesní diagnostiky při výběru či rozvoji zaměstnanců jsou též Assessment a Development Centra na jejichž přípravě a realizaci se Daniel Štrobl též podílí.
Soft-Skills