HOME
NABÍZENÉ SLUŽBY
Psychoterapie
Psychodiagnostika
Soft-Skills
Koučování
Výběr zaměstnanců
ŽIVOTOPIS
PUBLIKACE
KONTAKT
PhDr. ThMgr. Daniel Štrobl se narodil v Kutné Hoře v roce 1974.

Vystudoval psychosociální vědy na Husitské teologické fakultě University Karlovy v Praze a jednooborovou psychologii na katedře psychologie FF University Palackého v Olomouci. V letech 1996 - 1999 působil v Psychiatrické léčebně v Praze Bohnicích.

Ve své disertační práci, kterou dokončil na jaře roku 1999,  rozpracoval téma post-traumatických stresových poruch u bývalých účastníků válečných konfliktů. Při práci úzce spolupracoval i s Ministerstvem Obrany ČR, které mu po absolutoriu nabídlo práci v Centru pro výzkum stresu/Centru sociálních studií Náčelníka Generálního štábu Armády České republiky, kam nastoupil 1. března 2000. Hlavní oblastí práce byla vědeckovýzkumná činnost prováděná v různých odvětvích české armády.
Zaměřil se na problematiku přípravy příslušníků mírových misí a rozvíjel formální i praktický systém psychosociální péče o české vojenské veterány. V rámci své práce absolvoval řadu krátkodobých, či střednědobých misí do oblastí působnosti českých vojáků v zahraničí, zejména do Kosova, Bosny a Hercegoviny, Iráku a Afghanistánu. Výsledky své práce opakovaně prezentoval na řadě domácích i mezinárodních vědeckých sympoziích.

V březnu 2002 využil nabídku tehdejší 71. záchranné a výcvikové základny AČR (později 152. záchranný prapor Kutná Hora) a nastoupil zde na místo vojenského psychologa. Zde se věnoval především psychodiagnostice, HR, výběru personálu a vyššího vojenského managementu, chování lidí v zátěžových situacích, prevenci i léčbě PTSD  u obětí hromadných neštěstí, krizové intervenci, krizovému managementu a rozhodovacím procesům při nadměrnému vystavení stresu a fyzické či psychické zátěži.

V roce 2006 dokončil sebezkušenostní část výcviku v psychoanalytické psychoterapii v rámci Institutu aplikované psychoanalýzy. Absolvoval řadu výcviků a kurzů zaměřených především na krizovou intervenci, práci s lidmi trpícími postraumatickými problémy, komunikaci a diagnostiku.

Od roku 2008 je soukromým psychologem a psychoanalytickým psychoterautem s privátní terapeutickou praxí. V letech 2010 - 2015 působil též jako expertní pracovník Sekce personální Ministerstva obrany ČR a Generálního štábu AČR. Je též supervizor pracovních týmů, pedagog, lektor profesního vzdělávání a kouč.

(C) 2015
Proudly built with SiteSpinner free website maker
Proudly built with SiteSpinner free website maker