psycholog, psychoterapeut
(C) 2008
Bio
ŽIVOTOPIS
PUBLIKACE
NABÍZENÉ SLUŽBY
home
HOME
Kontakt
KONTAKT
Psychoterapie
Psychodiagnostika
Koučování
Výběr zaměstnanců
Assessment a Development Centra

Assessment a Development Centra jsou stále rozšířenější metodou, která se používá při výběru, hodnocení a rozvoji zaměstnanců. Assessment Centre je efektivní výběrová metoda realizovaná zejména u pracovních pozic, u kterých je důležité posouzení klíčových dovedností ve vztahu k obsazované pozici. Je to metoda přesná, spolehlivá, vykazující vysokou úspěšnost při výběru daného uchazeče. Stabilní a úspěšné podniky se stále častěji rozhodují pro realizaci AC, neboť zde mají podstatně větší pravděpodobnost, že vybraný uchazeč bude splňovat podmínky pozice, na kterou bude zařazen. Z ekonomického hlediska je třeba vyzdvihnout časovou úsporu (jednotliví manažeři se mohou účastnit jednoho Assessment Centre místo mnoha pohovorů) a úsporu nákladů, které by vznikly v případě přijetí nevhodného kandidáta, který neprošel tak důkladným testováním.

Obecně platí, že Assessment Centre se používá hlavně při výběru lidí na pozice, na které se hlásí velké množství uchazečů, dále při výběru  pracovníků, od kterých se očekává , že budou v přímém kontaktu s klientem (obchodní pozice, call centra) nebo se s nimi počítá na manažerské pozice a konečně při výběru na úzce specializované profese (dispečeři, piloti apod.).

Development Centre má podobný průběh jako AC, avšak cílem je profesní rozvoj a spolehlivá diagnostika potenciálu stávajících zaměstnanců, či celého týmu.
Soft-Skills